Vwin top banner

vwin-99.com hướng dẫn cách chơi Fast3 – Vwin Xổ Số

vwin-99.com hướng dẫn cách chơi Fast3 – Vwin Xổ Số

Fast 3 tưởng chừng như là một trò khó chơi vì cái tên gọi nghe lạ hoắc nhưng thực ra chẳng có gì là khó cả. Đây chẳng qua chỉ là trò chơi xí ngầu với các tên gọi như Xí ngầu kỳ ảo – Xí ngầu online.

Các mạng xã hội của bài viết này từ vwin-99.com

Youtube : https://youtu.be/Muz8laJHukM

Pinterest : https://www.pinterest.com/pin/640777853229279307

Tumblr : https://vwin99net.tumblr.com/post/636939426657943552/vwin99net-huong-dan-cach-choi-fast3-vwin-xo-so

Trò chơi này có 3 viên xúc xắc được đánh từ 1 đến 6, mỗi lượt sẽ có 3 số từ 1 đến 6 được xổ ra trong mỗi lượt xổ. Thành viên sẽ đặt cược vào các loại cược được giới thiệu dưới đây.
Ban quản lý có quyền hủy bỏ hoặc vô hiệu lượt xổ trong tình huống sau:

  • Lượt xổ chính thức dài quá thời gian quy định.
  • Kết quả lượt xổ chính thức hiện ra trước khi thời gian đặt cược kết thúc.

Bởi vì đây là một trò chơi sử dụng xúc xắc nên nó được sắp xếp vào chuyên mục Xổ Số tại nhà cái Vwin. Để chơi trò này bạn cần có một tài khoản, nạp tiền Vwin và chơi thôi.

Truy cập cách vào Vwin mới nhất → Đăng nhập tài khoản → chọn mục Xổ số Vwin trên thanh menu chính → đến chuyên mục Xổ số GPI và tìm đến trò chơi Fast3 để chơi.

Vwin99 hướng dẫn cách chơi Fast3

Thành viên đặt cược vào 1 hoặc nhiều loại cược trước khi lượt xổ bắt đầu. Trong khi xổ, 3 viên xúc xắc sẽ quay, 3 mặt cuối cùng hiện ra khi xúc xắc ngừng quay chính là kết quả. Thành viên Vwin được tính là thắng khi cược của thành viên trùng khớp với kết quả lượt xổ.

Các loại cược

Mỗi lượt xổ sẽ có 3 viên xúc xắc và thứ tự tương ứng. Sẽ có các loại cược khác nhau để thành viên có thể đặt cược vào một hay tất cả các cược. Chi tiết của tất cả các loại cược được liệt kê cụ thể dưới đây:

vwin-99.com hướng dẫn cách chơi Fast3 - Vwin Xổ Số

Bộ Ba

Bộ ba giống nhau

Cách chơi – Lựa chọn 1 nhóm các bộ 3 giống nhau từ 111 – 666 để đặt 1 vé cược.
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ phải trùng khớp với lựa chọn cược.

Ví dụ
Cược: [111]
Kết quả xổ: [111] – Cược thắng

Bộ ba bất kỳ

Cách chơi – Lựa chọn tất cả bộ ba từ 111 – 666.
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ là 1 bộ ba.

Ví dụ
Cược: Tất cả bộ ba [111, 222, 333, 444, 555, 666]
Kết quả: [111] – Cược thắng
Kết quả: [555] – Cược thắng

Ba số khác nhau

Ba số khác nhau

Cách chơi – Lựa chọn 3 số khác nhau trong các số từ 1 – 6 để đặt 1 vé cược.
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ phải trùng khớp với các số đã chọn mà không cần chính xác thứ tự.

Ví dụ
Cược: [1,4,6]
Kết quả: [614] – Cược thắng
Kết quả: [411] – Cược thua

Ba số khác nhau – Lựa chọn thủ công

Cách chơi – Nhập 3 số khác nhau từ 1 – 6. Phân cách ra bằng dấu phẩy “,” .
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ phải trùng khớp với các số đã chọn mà không cần chính xác thứ tự.

Ví dụ
Cược: [124,346]
Kết quả: [436] – Cược thắng
Kết quả: [246] – Cược thua

Ba số liên tiếp

Ba số liên tiếp

Cách chơi – Lựa chọn tất cả các số liên tục [123, 234, 345, 456].
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ bao gồm 3 số liên tiếp mà không cần chính xác thứ tự.

Ví dụ
Cược: Tất cả các số liên tiếp [123, 234, 345, 456]
Kết quả: [456] – Cược thắng
Kết quả: [564] – Cược thắng
Kết quả: [356] – Cược thua

Đôi

Một đôi

Cách chơi – Lựa chọn 1 số mà bạn dự đoán sẽ ra đôi và 1 số khác để đặt 1 vé cược .
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ bao gồm cả 3 số mà không cần chính xác thứ tự.

Ví dụ
Cược: Đôi [11], 1 số khác [5]
Kết quả: [151] – Cược thắng
Kết quả: [511] – Cược thắng
Kết quảt: [111] – Cược thua

Một đôi – Lựa chọn thủ công

Cách chơi – Nhập 1 số có 3 chữ số mà bạn dự đoán sẽ bao gồm 1 đôi và 1 số khác. Phân cách ra bằng dấu phẩy “,” .
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ bao gồm các số đã lựa chọn mà không cần chính xác thứ tự.

Ví dụ
Nhập: [112,343]
Kết quả: [433] – Cược thắng
Kết quả: [333] – Cược thua

Nhóm

Cách chơi – Lựa chọn 1 nhóm bao gồm các đôi từ 11 – 66 để đặt 1 vé cược.
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ bao gồm 1 đôi đã lựa chọn mà không cần yêu cầu chính xác thứ tự.
Ví dụ
Cược: Đôi [11]
Kết quả: [151] – Cược thắng
Kết quả: [111] – Cược thắng

Hai số khác nhau

Hai số

Cách chơi – Lựa chọn 2 số khác nhau từ 1 – 6 để đặt 1 vé cược.
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ bao gồm các số đã lựa chọn mà không cần chính xác thứ tự.

Ví dụ
Cược: [1,4]
Kết quả: [461] – Cược thắng
Kết quả: [466] – Cược thua

Hai số – Lựa chọn thủ công

Cách chơi – Nhập số có 2 chữ số mà 2 số khác nhau. Phân cách ra bằng dấu phẩy “,” .
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ bao gồm các số đã lựa chọn mà không cần chính xác thứ tự.

Ví dụ
Nhập: [13, 45]
Kết quả: [435] – Cược thắng
Kết quả: [356] – Cược thua

Dan Tuo

Cách chơi – Lựa chọn 1 số từ 1 – 6 ở mục Dan và ít nhất 1 số khác từ 1 – 6 ở mục Tuo để đặt 1 vé cược.
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ bao gồm Dan và ít nhất 1 số ở mục Tuo mà không cần chính xác thứ tự.
Tuo lặp lại sẽ không được tính.

Ví dụ
Cược: [Dan 4, Tuo: 2,3]
Kết quả: [462] – Cược thắng
Kết quả: [435] – Cược thắng
Kết quả: [235] – Cược thua (Không có Dan)
Kết quả: [456] – Cược thua (Không có Tuo)

Một số

Một số

Cách chơi – Lựa chọn 1 số từ 1 – 6 để đặt 1 vé cược.
Để thắng cược – Kết quả lượt xổ bao gồm số đã lựa chọn mà không cần chính xác thứ tự.

Ví dụ
Cược: [1]
Kết quả: [461] – Cược thắng

Tổng

Tổng

Cách chơi – Lựa chọn 1 số từ 3 – 18 để đặt 1 vé cược.
Để thắng cược – Tổng của 3 xúc xắc xổ ra phải trùng với số đã chọn.

Ví dụ
Cược: [15]
Kết quả: [366] – Tổng là 15

BSOE (Tài Xỉu Lẻ Chẵn)

Cách chơi – Lựa chọn 1 lựa chọn giữa [Tài, Xỉu, Lẻ, Chẵn] để đặt 1 vé cược.
Để thắng cược – Tổng của 3 số trùng với lựa chọn đã đặt cược.
Tài – Tổng từ 11 – 18
Xỉu – Tổng từ 3 – 10
Lẻ – Tổng là 1 số lẻ
Chẵn – Tổng là 1 số chẵn

Ví dụ
Cược: [Tài, Lẻ]
Kết quả: [366] Tổng là 15. 15 là cả Tài và Lẻ.

Bảng thông tin thị trường của trò chơi Fast 3

Thị trườngTần số quayThời gian bắt đầuThời gian kết thúc
Royal20 giây00:0023:59
Fortune30 giây00:0023:59
Lucky45 giây00:0023:59
Mega60 giây00:0023:59

* GMT+8